top of page

"נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם"

סיור וירטואלי בבית האקדמיה הלאומית למדעים

הקלטת סיור וירטואלי מודרך בתערוכה על אנטומיית הניאנדרטליים ומשמעותה שהתקיימה באירועי 2021.
מרצה: פרופ' יואל רק, אוניברסיטת תל אביב, 
האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים. בהמשך ראו אפשרות לסיור עצמאי במודל.

 

למידע מפורט אודות תוכנית התערוכה ואירוע הפתיחה - כאן.

עיצוב התערוכה: דב גנשרוא וסטודיו עמרי בן ארצי לעיצוב והקמת תערוכות.

הסריקה באדיבות מיזם VirtualArt. לפתיחת הסיור על מסך מלא - כאן.

 

bottom of page