top of page

הצטרפו אלינו בהרצאות ומפגשים מקוונים, ללא תשלום.

 

רשימת האירועים 
ההרצאות יועברו במתחם WeWork שרונה בפני אורחים ותורמים. מספר המקומות מוגבל ואין להגיע ללא תיאום והזמנה. הציבור הרחב מוזמן לשידור שיועבר גם בדף מדע גדול בקטנה.

Anchor 1
bottom of page