top of page

ההרצאות ואירועים מלאים 12.2.19 - אנו מודים לכל המזמינים
לעיון בטופס מונגש ומותאם לסלולר

הרצאות ב-LABS TLV (אזלו המקומות)
Anchor 1
הרצאות ב-WEWORK (אזלו המקומות)
הרצאות ב-Frinds (אזלו המקומות)
הרצאות בפולי (אזלו המקומות)
הרצאה ותוכנית לצעירים ומשפחות בשרונהאב (אזלו המקומות)
bottom of page